Dağıtım ve ADP Panoları

Ana Dağıtım Panoları (ADP)

Yaygın kullanım alanına olanak sağlayan ana dağıtım panoları; besleme, kuplaj ve çıkış ünitelerinin bir araya gelmesinden oluşur.

Ana Dağıtım Panolarının Avantajı

Endüstriyel ve  ticari tüm yapıların alçak gerilim enerji bölümünün kontrolünün ve güvenliğinin sağlandığı merkez kimliğindeki ana dağıtım panoların (adp) uzun ömürlü ve kolay müdahale edilebilir olması önem taşımaktadır.