Sayaç Panoları

Sayaç Panoları

Yapılarda projeye göre yapılmış olan iç tesisata ait linye hatlarının toplandığı kısımda, linye sayısına göre uygun büyüklükte ve zeminden 180 cm. yükseklikte dağıtım kutuları yerleştirilir.

Dağıtım kutusunun saç tabanına, gerekli sayıda sigorta ve şalter, varsa diğer cihazlar (transformatör vb.) terlerine monte edilir. Dağıtım kutusundaki her sigortanın altında veya yanda beslenilen yeri gösteren etiket bulunur. Kapak ve tablonun tümü topraklama tesisatı ile bağlanır.

Taban saçlı panolarda kablo giriş ve çıkışı için kabloların sayısına ve çapına uygun sayıda üstünde veya altında rakorlu giriş delikleri bulunur.